Panoks

Sanatsal Cam

Renkli camların birleşmesiyle oluşan yapıya ve bu işleme Vitray denmektedir. Vitray sanatı görsel, sanatsal bir beceri gerektirmekte ve yaratıcılıkla birlikte şık ve hoş desenli yapılara bürünmektedir. Vitray yapısının sağlam bir şekilde muhafaza edilebilmesi için iyi mühendislik ve hesaplamaya ihtiyaç duyar.

Vitrayın diğer resim sanatlarından farklı ve üstün kılan tarafı aynı kalmayışı, ışık değişimleriyle, ya da ışığa etki eden elemanların değişimiyle değişik özellikler kazanmasıdır.

Atatürk Köşesi